هدرچت روم
کاربران آنلاین
ورود به چت روم

 95.82.28.137
آمارگیر چت روم

قوانین چت روم
chatroomهرگونه بحث سیاسی، توهین به مقدسات، آشفته کردن افکار عمومی، تبلیغ علیه منافع کشوری کاملا ممنوع میباشد
chatroomادمین ها نظارت کامل بر روی این روم دارند و کاربران موظف هستند به ادمین ها احترام بگذارند
chatroomارسال تبلیغات از سایت ها و وبلاگ های دیگر به هر عنوان کاملا ممنوع میباشد
chatroomهرگونه بحث در مورد مسائل جنسی و خلاف شرع اسلامی کاملا ممنوع میباشد
chatroomارسال مداوم شکلک ها و پیام ها باعث کندی روم می شود و کاملا ممنوع میباشد
design